WAPRO Mag wersja 8.21.2 już dostępna!

Zmiany w wersji 8.21.2 (z dnia 25.04.2017 r.)  

OGÓLNE

 • Dodano obsługę pól dodatkowych typu hiperłącze w taki sposób aby na listach gdzie dodano wyświetlanie kolumny z takim polem, można było uaktywnić link poprzez podwójne kliknięcie. 
 • Dodano w module aktywności użytkownika zapis z informacją kto przedrukowywał fakturę na paragon. 
 • Dodano kolumnę nazwa c.d. na oknie bufor kolektora. 
 • Odblokowano możliwość przypisania operatora płatności do własnych form płatności. 
 • Dodano podpowiadanie nazwy miejscowości na podstawie kodu pocztowego na wszystkich formularzach adresowych. 
 • Uwzględniono na listach szczegółów, parametr dotyczący wyświetlania tylko wartości całkowitych w kolumnach stan i ilość dostępna. 

DOKUMENTY

 • Zmieniono zasadę pobierania kursów dla dokumentów SAD, od teraz do dokumentu PZ system pobiera kurs z faktury importowej a nie z nagłówka dokumentu SAD. 
 • Zmodyfikowano sposób tworzenia rozrachunków dla dokumentów walutowych wyrażonych w walucie PLN w taki sposób aby kolumny z informacją o pozostałej kwocie do rozliczenia w walucie były puste a brane były tylko pod uwagę rozliczenia w złotówkach. 
 • Dodano obsługę pola IdKontrahenta w deklaracji Instrastat, która będzie obowiązkowa od 30.06.2017 r. 
 • Dodano kopiowanie adresu dostawy z ZO na WZ przy wskazaniu adresu dostawy z innego kontrahenta. 
 • Odblokowano możliwość zmiany daty w dokumencie korekty walutowej. 
 • Dodano na dokumencie zakupu opcję "Ustaw daty otrzymania, zakupu, przyjęcia towaru takie same jak dla daty wystawienia", opcja znajduje się obok kalendarza dla daty wystawienia. 
 • Dodano obsługę tzw. CashBack czyli operacji wypłaty gotówki z kasy podczas płatności kartą dla terminali Elavon, FirstData, eService i Polskie e-Płatności. 
 • Dodano możliwość ponowienia płatności inną kartą w przypadku odrzucenia pierwszej karty, do tej pory system po odrzuceniu proponował zmianę formy na inną. 
 • Dodano możliwość podpinania e-Dokumentów do dokumentów finansowych. 
 • Zmodyfikowano domyślny sposób sortowania pozycji podczas generowania dokumentu zlecenia montażu z zamówienia od odbiorcy na kolejność wg porządku dodawania. 
 • Rozszerzono wydruk faktury przy obsłudze JST o możliwość wydrukowania płatnika dla nabywcy. 
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy w dokumentach magazynowych rozchodu Uwzględniaj w limicie kupieckim kontrahenta lub płatnika. Pozwala on zablokować sprzedaż jeżeli limit jest przekroczony dla kontrahenta lub płatnika. 
 • Dodano automatyczne uzupełnianie pól dodatkowych domyślnymi wartościami dla zamówień importowanych z abStore, WAPRO Aukcje. 
 • Dodano możliwość eksportu faktury zbiorczej do XML ECOD. 
 • Odblokowano możliwość zarejestrowania faktury zakupu dla PZ Marża. 
 • Dodano automatyczne zaznaczanie opcji Odwrotny w FV Sprzedaży jeśli wybrano kontrahenta czynnego podatnika VAT oraz dodano towar z opcją Odwrotny bez limitu (towar objęty odwrotnym obciążeniem). 
 • Dodano sortowanie w oknie słownika uwag dokumentu. 
 • Rozszerzono działanie parametru domyślnej waluty dokumentów dla kontrahenta o dokumenty zakupu. 
 • Przywrócono pytanie na oknie sprzedaży detalicznej przy zmianie formy płatności czy zaktualizować i formę i termin płatności. 
 • Dodano pytanie pozwalające na wystawienie faktury z różną datą wystawienia usługi i data wystawienia dokumentu w sytuacji kiedy dane dotyczą szczególnych przypadków np. dostaw energii elektrycznej itp. 
 • Dodano automatyczną możliwość pobrania formy i terminu płatności na domyślne z kontrahenta w trakcie zmiany kontrahenta na dokumencie handlowym. 
 • Dodano operację dodatkową "Zmniejsz wartość zaznaczonych pozycji o podaną kwotę" oraz "Zwiększ wartość zaznaczonych pozycji o podaną kwotę" w oknie edycji dokumentu handlowego. 
 • Zoptymalizowano funkcję Podgląd powiązanych pozycji dla baz z dużą historią pozycji na danym artykule. 

ZAMÓWIENIA

 • Dodano w oknie realizacji zamówienia do realizacji kolumnę z ikoną oznaczającą, że niektóre pozycje zostały już przeniesione na dokument magazynowy/handlowy. 
 • Dodano kolumnę preferowany dokument na liście zamówień, prezentuje ona typ preferowanego dokument (paragon, faktura, brak preferencji) jaki ma powstać z tego zamówienia. 
 • Dodano uwzględnienie znacznika z preferowanym typem dokumentu podczas realizacji zamówienia na dokument handlowy z operacji dodatkowej. 
 • Dodano zakładkę 2) Inne na oknie edycji/dodawania pozycji z polem opis pozycji zamówienia. 
 • Dodano automatyczne proponowanie aktualnego adresu firmy jako adresu dostawy dla zamówień do dostawców. 
 • Rozszerzono uprawnienie do oglądania cen w taki sposób aby przy braku uprawnienia użytkownik nie mógł rozwinąć formatki pozycji z podglądem na ceny. 

ASORTYMENT

 • Dodano wyświetlanie etykiet w oknie wyboru asortymentu do definicji produktów. 
 • Dodano nowe znaczniki w edycji zdjęcia towaru: Domyślne w Mag, Domyślne dla Allegro, Domyślne dla B2C/B2B - po aktualizacji zdjęcia oznaczone jako domyślne przenoszą się automatycznie do nowych kolumn znaczników. 
 • Dodano możliwość grupowego oznaczenia jako domyślne pierwsze zdjęcie dla towarów dla poszczególnych znaczników. 
 • Dodano możliwość filtrowania kartoteki zdjęć wg ilości zdjęć przypisanych do towaru. 
 • Dodano możliwość podglądu wszystkich kodów kreskowych towaru po wybraniu opcji Pokaż na artykule. 

KONTRAHENCI

 • Dodano funkcję sprawdzania (pojedynczo oraz grupowo) a także na formularzu dodawania dokumentu handlowego w portalu podatnika Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest aktywnym podatnikiem VAT. Aby uruchomić funkcję należy kliknąć w hyperlink Czynny podatnik VAT w oknie edycji kontrahenta.
  Funkcja jest zależna od portalu podatnika MF, w przypadku wprowadzenia zmian na stronie MF, może nastąpić przerwa w działaniu funkcji i może być wymagane wprowadzenie zmian w aplikacji przez producenta WAPRO ERP.
 • Dodano parametry w konfiguracji firmy w sekcji kontrahentów Weryfikuj status czynnego podatnika VAT dla dok. handlowych oraz Ważność statusu czynnego podatnika VAT w dniach, pozwalają one na automatyczną weryfikację danych kontrahenta w portalu podatnika podczas wyboru kontrahenta na dokument handlowy jeśli data ostatniego sprawdzenia jest większa niż limit dni.
 • Dodano nową zakładkę w liście szczegółów kontrahentów z informacjami dotyczącymi dat pobierania danych z systemów online takich jak GUS, weryfikacja VIES czy Portal Podatnika czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo zapisywany jest status ostatniej weryfikacji. 
 • Dodano raport "Raport weryfikacji kontrahentów" CR - umożliwia on wydruk listy klientów wraz z informacja kiedy była ostatnia weryfikacja w systemach Portal podatnika, Vies, GUS.
 • Zablokowano możliwość weryfikowania danych dla kontrahenta systemowego Sprzedaż detaliczna w systemie GUS. 
 • Dodano uwzględnianie w trakcie zakładania nowych kontrahentów z abStore domyślnej formy płatności z konfiguracji firmy. 
 • Dodano mechanizm automatycznie zakładający nowego kontrahenta oraz powiązanie go z już istniejącym kontrahentem, który został założony w platformie abStore oraz zaimportowany do WAPRO Mag, w sytuacji kiedy podczas kolejnych zakupów klient podał inne dane do faktury niż na pierwotnym kontrahencie. System umożliwia zakładanie kolejnych kontrahentów do momentu osiągnięcia limitu 8 nowych kontrahentów z tego samego konta.

WYDRUKI

 • Dodano w raporcie Faktura VAT WDT wzór własny polsko-angielski CR parametr "Drukuj wystawiającego". 
 • Dodano możliwość wydruku kursu walut na dokumencie Faktura VAT wzór polsko-angielski. 
 • Dodano możliwość wydruku kursu walut, terminu płatności, formy płatności na wydruku Faktura walutowa - wzór własny. 
 • Dodano drukowanie wartości PLN dla dokumentów w polskich złotych w tabeli z listą przeterminowanych płatności na wydruku faktury. 
 • Ustandaryzowano sposób wydruku danych pracownika w polu wystawiającego do postaci Imię + nazwisko. 

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano możliwość utworzenia zadania CRM w oknie edycji urządzenia jako Przegląd urządzenia. 
 • Dodano możliwość drukowania indeksu handlowego w kosztorysie zlecenia serwisowego. 
 • CRM
 • Dodano możliwość wysłania zaproszenia w formacie ICS do użytkowników przypiętych do zadania poprzez opcję Zaplanuj zadanie. Wiadomość zostanie odebrana jako zaproszenie na spotkanie w kliencie poczty, który jest zgodny ze standardem ICS np. Outlook, Gmail. 
 • Dodano możliwość utworzenia zadania w kalendarzu CRM z przesłanego zaproszenia do programu e-Poczta. Opcja pokazuje się w oknie podglądu wiadomości w programie e-Poczta. 
 • Dodano status anulowane dla zadań CRM. 

ZLECENIA PRODUKCYJNE

 • Dodano obsługę pól dodatkowych zlecenia produkcyjnego w gniazdach rozszerzeń na oknie zlecenia.
 • Dodano możliwość drukowania na zleceniach montażu nazwy c.d. 

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo XL. 
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Revo. 
 • Dodano obsługę terminali FirstData, eService, Polskie e-Płatności na porcie RS232.


wróć
novitus
posnet
wapro
paytel