Sprawdź status czynnego podatnika VAT

Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie bardzo duży nacisk położyło na kontrole związane z aktywnością podmiotów gospodarczych. W wyniku kontroli duża liczba podmiotów otrzymała status nieczynnego podatnika VAT. 

W związku z powyższym, że obrót z takimi kontrahentami w przypadku niektórych transakcji może mieć konsekwencje dla podatnika udostępniliśmy narzędzie, które weryfikuje status podmiotu w tzw. Portalu Podatnika udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/). 

Funkcja udostępniona w najnowszej wersji WAPRO Mag 8.21.2 umożliwia weryfikację statusu na wielu etapach, poniżej przedstawimy opis poszczególnych możliwości.

Weryfikacja ręczna w trakcie edycji kontrahenta

W trakcie kiedy użytkownik edytuje/dodaje kontrahenta może uruchomić funkcję Czynny podatnik VAT, która spowoduje weryfikację numeru NIP w Portalu Podatnika. Po weryfikacji pojawi się stosowny komunikat z informacją czy w rejestrze numer widoczny jest jako aktywny czy nie, w zależności od wyniku system automatycznie zaproponuje nowe ustawienie pola czy kontrahent jest czynnym podatnikiem czy nie.

Po zapisaniu danych kontrahenta, status i data weryfikacji zapisywana jest w historii i można ją podejrzeć w liście szczegółów w zakładce Weryfikacja.


Automatyczne sprawdzanie podczas wystawiania dokumentów

Aby zautomatyzować proces weryfikacji i uniezależnić go od błędu ludzkiego, dodane zostały nowe 2 parametry w konfiguracji firmy (Administrator | Konfiguracja firmy | Kontrahenci): 

  • • Weryfikuj status czynnego podatnika VAT dla dok. Handlowych (domyślnie włączony po aktualizacji) – powoduje automatyczne uruchamianie funkcji weryfikacji klienta podczas wyboru na dokument handlowy. Parametr jest skorelowany z drugim parametrem podanym poniżej, czyli datą ważności, w praktyce program sprawdza status co X dni podanych w drugim parametrze.
  • • Ważność statusu czynnego podatnika VAT (domyślnie 10 dni)

Jeśli w trakcie weryfikacji przy wyborze kontrahenta status jest prawidłowy to system wybiera kontrahenta na dokument i nie informuje użytkownika dodatkowym komunikatem. Dodatkowo zapisuje datę weryfikacji w historii. W przypadku kiedy weryfikacja była negatywna system informuje o tym użytkownika. 

Warto zaznaczyć, że system sprawdza tylko kontrahentów z kodem kraju PL oraz tych, którzy mają podany NIP, nie weryfikuje klientów z ewidencji PESEL.


Grupowa weryfikacja zaznaczonych kontrahentów

Użytkownik może zaznaczyć także w kartotece kontrahentów X kontrahentów a następnie wybrać z operacji dodatkowych opcję „Zweryfikuj i ustaw status czynnego podatnika VAT”. Program w pętli uruchomi weryfikację dla każdego kontrahenta. Jeśli w trakcie weryfikacji wystąpi weryfikacja negatywna dla kontrahenta, system informuje o tym komunikatem i proponuje albo kontynuację albo przerwanie grupowej weryfikacji. Po prawidłowej weryfikacji następuje odznaczenie kontrahenta na liście. Po zakończeniu weryfikacji użytkownik jest poinformowany ilu kontrahentów udało się zweryfikować poprawnie a ilu nie. Dodatkowo na liście pozostają jedynie zaznaczeni kontrahenci, którzy otrzymali negatywny status.


Raport z weryfikacji

Dodatkowo dodany został raport Weryfikacja kontrahentów (raport Crystal Reports, dostępny w wariantach Prestiż i Prestiż Plus). Raport dostępny jest w opcji Wydruki na oknie kontrahentów. Raport prezentuje historię weryfikacji i pobierania danych z różnych systemów dotyczących danych kontrahentów.

Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z nowymi funkcjonalnościami dostępnymi w wersji 8.21.2.
Pełna lista zmian dostępna jest na stronie produktu.wróć
novitus
posnet
wapro
paytel