Projekt rozporządzenia dla kas fiskalnych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo wyczekiwany projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//526/12288904/12373946/12373949/dokument299972.pdf

 

Jest to wersja projektu, która została zaakceptowana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Po ewentualnych korektach legislacyjnych (komisja prawna) projekt ten zostanie przekazany do notyfikacji w UE.

 

Projekt ten określa jedynie warunki techniczne dla kas onlineowych, a więc informacje konieczne dla producentów urządzeń fiskalnych. NIE MA W NIM TERMINÓW, kiedy i kto będzie musiał instalować te kasy. Te informacje zostaną zawarte w zupełnie innym rozporządzeniu (w sprawie warunków stosowania kas przez podatników), które ukaże się pod koniec roku. Nie ma również terminów przeglądów technicznych kas (chociaż wymagania dla kas oczywiście przewidują wykonywanie i raportowanie przeglądów technicznych i to w trybie serwisowym, wywoływanym lokalnie na kasie). Gdy projekty pozostałych rozporządzeń zostaną upublicznione, natychmiast poinformujemy naszych Partnerów.

 

W porównaniu do wcześniej znanych wersji projektu (nad którym pracowali przedstawiciele producentów i importerów kas fiskalnych) w obecnej wersji nie ma jasno określonego systemu, do którego przekazywane będą dane z kas onlineowych (wcześniej określone to było jako REPOZYTORIUM). Nie ma również możliwości dokonania przez producenta homologacji samego oprogramowania kasy, która już ma homologację. W tym projekcie jakiekolwiek zmiany w kasie, w tym oprogramowania, zobowiązują producenta do przeprowadzenia pełnego procesu homologacji całego urządzenia. Pozostawiono możliwość aktualizacji oprogramowania w już pracującej kasie na nowe, które wraz z nową wersją kasy zostało zahomologowane.

 

Nie ma również precyzyjnie (jak wcześniej) określonego Kodu Nabywcy, a więc identyfikatora, po którym kasa mogła przesłać klientowi eParagon lub eFakturę.

 

Ciekawostką wynikającą z obecnie opublikowanego projektu Rozporządzenia jest możliwość produkowania i wprowadzania do obrotu przez producentów kas z elektroniczną kopią paragonu aż do 2023 roku. Czyli przez najbliższe lata kasy onlineowe oraz kasy z elektroniczna kopią będą mogły być stosowane równolegle (wybiórczo) przez podatników.

 

Po wejściu w życie niniejszego projektu rozporządzenia (rozporządzenie ma obowiązywać od następnego dnia po jego podpisaniu) nie będzie można homologować urządzeń z kopia papierową.

 

Kasy onlineowe można będzie wprowadzać do obrotu po 1 stycznia 2018 roku.

 

Źródło: NOVITUS

Do pobrania:


wróć
novitus
posnet
wapro
paytel