System BIP

Oferta na wdrożenie systemu Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dla urzędów i instytucji


cena promocyjna: 1599 zł  (cena standardowa: 1999 zł netto)

Oferujemy Państwu wykonanie prostego i czytelnego Biuletynu Informacji Publicznej dla urzędów i instytucji, zgodnego z aktualnymi wymogami.

Wersja demonstracyjna systemu BIP: http://bip.pint.pl

Przykład wdrożonego systemu BIP: http://bip.peclukow.pl


System BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności następujące podmioty:

 1. organy władzy publicznej,
 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
 5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
 6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
 7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
 8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
 9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
 10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 11. związki zawodowe i ich organizacje,
 12. partie polityczne,
 13. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.