Terminale za 0 zł w ramach Programu Polska Bezgotówkowa

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju. Ideą jest upowszechnienie dokonywania transakcji bezgotówkowych i umożliwienie małym i średnim firmom wdrożyć się w obecnie panujące trendy.

Skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Darmowe terminale płatnicze dla małych firm umożliwiają na bezproblemowe wejście na rynek płatności bezgotówkowych bez ponoszenia kosztów. Dzięki wsparciu, jakie gwarantuje Program Polska Bezgotówkowa, przedsiębiorca może otrzymać terminal bez abonamentu na okres 5 miesięcy.

Odbierz terminal płatniczy za darmo

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa możesz odebrać terminal płatniczy bez abonamentu. Do programu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy:
- Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy z PayTel, nie oferowali usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line.
- Podpiszą z PayTel umowę na akceptacje kart płatniczych.

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:
- Dzierżawy terminala przez 5 miesięcy od daty podpisania umowy z PayTel
- Opłat z tytułu prowizji od transakcji (OA) do wartości 42.000 PLN na jeden terminal
- Brak minimalnego progu obrotu.

Każdy przedsiębiorca w ramach programu może otrzymać bezpłatnie jeden terminal płatniczy na okres 5 miesięcy. Po 5 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie z PayTel nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem PayTel.

Więcej informacji na stronie: PayTelwróć
novitus
posnet
wapro
paytel